Ha Noi (Vietnam) Đi Doha (Qatar)

Ngày xuất phát: 06/12/2021 | Loại vé : Một chiều
01:00p-11:05p
Malaysia Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
KUL
530 USD
Một chiều
01:00p-05:35a
Malaysia Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
KUL
530 USD
Một chiều
07:45p-05:40a
Cathay Pacific
HAN-DOH
1 Điểm dừng
HKG
530 USD
Một chiều
01:00p-11:45p
Vietnam Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
SGN
575 USD
Một chiều
01:00p-11:45p
Vietnam Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
SGN
575 USD
Một chiều
03:00p-11:45p
Vietnam Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
SGN
625 USD
Một chiều
03:00p-05:15a
Korean Air
HAN-DOH
1 Điểm dừng
ICN
730 USD
Một chiều
01:45a-05:50p
Philippine Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
MNL
864 USD
Một chiều
01:00p-05:35a
Malaysia Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
KUL
832 USD
Một chiều
01:00p-11:05p
Malaysia Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
KUL
832 USD
Một chiều
12:35p-04:00a
Singapore Airlines
HAN-DOH
2 Điểm dừng
SIN CMB
1,463 USD
Một chiều
03:00p-05:15a
Korean Air
HAN-DOH
1 Điểm dừng
ICN
1,979 USD
Một chiều
07:45p-08:00p
Cathay Pacific
HAN-DOH
2 Điểm dừng
HKG DXB
2,725 USD
Một chiều
Cung cấp phản hồi của quý vị để chúng tôi cải tiến.