Ha Noi (Vietnam) Đi Dubai (Dubai)

Ngày xuất phát: 04/09/2021 | Loại vé : Một chiều
01:45a-05:30p
Philippine Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
MNL
310 USD
Một chiều
06:30p-06:25p
Singapore Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
SIN
380 USD
Một chiều
02:15a-03:10a
Qatar Airways
HAN-DXB
1 Điểm dừng
DOH
342 USD
Một chiều
02:15a-09:10p
Qatar Airways
HAN-DXB
1 Điểm dừng
DOH
342 USD
Một chiều
07:55p-06:30a
Cathay Pacific
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
334 USD
Một chiều
02:15a-03:40p
Qatar Airways
HAN-DXB
2 Điểm dừng
DOH MCT
442 USD
Một chiều
09:45p-12:20a
Turkish Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
IST
329 USD
Một chiều
08:40a-10:20p
Vietnam Airlines
HAN-DXB
2 Điểm dừng
BKK KUL
1,095 USD
Một chiều
05:00a-06:25p
Vietnam Airlines
HAN-DXB
2 Điểm dừng
SGN SIN
1,762 USD
Một chiều
10:20a-04:25a
Vietnam Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
ICN
1,766 USD
Một chiều
12:35p-01:50a
Singapore Airlines
HAN-XNB
2 Điểm dừng
SIN AUH
1,999 USD
Một chiều
12:25p-12:45a
Vietnam Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
CAN
3,090 USD
Một chiều
08:40a-08:30p
Vietnam Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
BKK
3,407 USD
Một chiều
Cung cấp phản hồi của quý vị để chúng tôi cải tiến.