Ha Noi (Vietnam) Đi Dubai (Dubai)

Ngày xuất phát: 09/12/2019 | Loại vé : Một chiều
03:40p-03:10a
Vietnam Airlines
HAN-DXB
2 Điểm dừng
BKK MCT
89 USD
Một chiều
10:35a-08:30p
Thai Airways International
HAN-DXB
1 Điểm dừng
BKK
302 USD
Một chiều
09:05a-09:50p
Vietnam Airlines
HAN-DXB
2 Điểm dừng
BKK CMB
266 USD
Một chiều
02:20a-06:25p
Philippine Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
MNL
310 USD
Một chiều
12:50p-03:10a
Malindo Air
HAN-DXB
2 Điểm dừng
KUL MCT
183 USD
Một chiều
01:00p-03:10a
Oman Air
HAN-DXB
2 Điểm dừng
KUL MCT
204 USD
Một chiều
01:00p-10:05a
Oman Air
HAN-DXB
2 Điểm dừng
KUL MCT
204 USD
Một chiều
01:00p-11:45a
Oman Air
HAN-DXB
2 Điểm dừng
KUL MCT
204 USD
Một chiều
07:45p-07:00a
Cathay Pacific
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
300 USD
Một chiều
10:50a-10:05p
Cathay Pacific
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
300 USD
Một chiều
10:50a-07:00a
Cathay Pacific
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
300 USD
Một chiều
07:45p-07:00a
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
300 USD
Một chiều
10:50a-10:05p
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
300 USD
Một chiều
10:50a-07:00a
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
300 USD
Một chiều
03:25p-03:10a
Vietnam Airlines
HAN-DXB
2 Điểm dừng
KUL MCT
233 USD
Một chiều
10:35a-09:35p
Thai Airways International
HAN-DXB
2 Điểm dừng
BKK MCT
234 USD
Một chiều
11:45a-12:05a
China Southern Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
CAN
380 USD
Một chiều
08:15a-12:05a
China Southern Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
CAN
380 USD
Một chiều
10:50a-01:25a
Aeroflot
HAN-DXB
1 Điểm dừng
SVO
280 USD
Một chiều
01:00p-01:50a
Malaysia Airlines
HAN-XNB
2 Điểm dừng
KUL AUH
301 USD
Một chiều
09:05a-01:50a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
09:05a-04:10a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
09:05a-02:50a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
12:45p-08:50a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
12:45p-01:50a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
12:45p-04:10a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
12:45p-02:50a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
12:45p-09:20a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
12:45p-08:50a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
12:45p-04:10a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
12:45p-02:50a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
12:45p-08:50a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
10:50a-07:35a
Aeroflot
HAN-DWC
1 Điểm dừng
SVO
280 USD
Một chiều
12:35p-01:50a
Singapore Airlines
HAN-XNB
2 Điểm dừng
SIN AUH
301 USD
Một chiều
08:25p-08:50a
Thai Airways International
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
12:50p-01:50a
Malindo Air
HAN-XNB
2 Điểm dừng
KUL AUH
301 USD
Một chiều
03:40p-08:50a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
335 USD
Một chiều
03:40p-11:20a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
335 USD
Một chiều
03:40p-09:20a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
335 USD
Một chiều
03:40p-08:50a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
335 USD
Một chiều
03:40p-11:20a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
335 USD
Một chiều
03:40p-09:20a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
335 USD
Một chiều
03:40p-04:10a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
335 USD
Một chiều
03:40p-02:50a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
335 USD
Một chiều
10:30a-10:05p
Cathay Pacific
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
470 USD
Một chiều
10:30a-07:00a
Cathay Pacific
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
470 USD
Một chiều
12:40a-05:20a
Emirates Airlines
HAN-DXB
0 Điểm dừng
547 USD
Một chiều
07:30p-04:25a
Vietnam Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
SGN
597 USD
Một chiều
08:00p-04:25a
Vietnam Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
SGN
597 USD
Một chiều
08:25p-05:00a
Thai Airways International
HAN-DXB
1 Điểm dừng
BKK
597 USD
Một chiều
Cung cấp phản hồi của quý vị để chúng tôi cải tiến.