Ha Noi (Vietnam) Đi Dubai (Dubai)

Ngày xuất phát: 10/11/2019 | Loại vé : Một chiều
10:35a-08:30p
Thai Airways International
HAN-DXB
1 Điểm dừng
BKK
302 USD
Một chiều
08:25p-08:30p
Thai Airways International
HAN-DXB
1 Điểm dừng
BKK
302 USD
Một chiều
06:25p-06:45p
Singapore Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
SIN
390 USD
Một chiều
07:45p-07:00a
Cathay Pacific
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
300 USD
Một chiều
11:05a-10:05p
Cathay Pacific
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
300 USD
Một chiều
11:05a-07:00a
Cathay Pacific
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
300 USD
Một chiều
07:45p-07:00a
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
300 USD
Một chiều
11:05a-10:05p
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
300 USD
Một chiều
11:05a-07:00a
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
300 USD
Một chiều
12:50p-03:10a
Malindo Air
HAN-DXB
2 Điểm dừng
KUL MCT
183 USD
Một chiều
07:45p-10:05p
Cathay Pacific
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
300 USD
Một chiều
07:45p-10:05p
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
300 USD
Một chiều
01:00p-11:45a
Oman Air
HAN-DXB
2 Điểm dừng
KUL MCT
228 USD
Một chiều
01:00p-10:05a
Oman Air
HAN-DXB
2 Điểm dừng
KUL MCT
228 USD
Một chiều
01:00p-03:10a
Oman Air
HAN-DXB
2 Điểm dừng
KUL MCT
228 USD
Một chiều
03:20p-03:10a
Vietnam Airlines
HAN-DXB
2 Điểm dừng
KUL MCT
233 USD
Một chiều
11:45a-12:05a
China Southern Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
CAN
380 USD
Một chiều
08:15a-12:05a
China Southern Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
CAN
380 USD
Một chiều
08:15a-07:10p
China Southern Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
CAN
380 USD
Một chiều
01:00p-01:41a
Malaysia Airlines
HAN-XNB
2 Điểm dừng
KUL AUH
301 USD
Một chiều
12:30p-04:40a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
09:05a-01:41a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
09:05a-04:40a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
09:05a-03:10a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
03:40p-09:40a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
03:40p-09:10a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
03:40p-09:40a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
03:40p-09:10a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
03:40p-04:40a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
03:40p-03:10a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
12:30p-01:41a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
12:30p-09:10a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
12:30p-04:40a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
12:30p-03:10a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
12:30p-09:10a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
12:30p-03:10a
Etihad Airways
HAN-XNB
2 Điểm dừng
BKK AUH
301 USD
Một chiều
12:50p-03:10a
Malindo Air
HAN-XNB
2 Điểm dừng
KUL AUH
301 USD
Một chiều
12:50p-01:41a
Malindo Air
HAN-XNB
2 Điểm dừng
KUL AUH
301 USD
Một chiều
11:05a-01:25a
Aeroflot
HAN-DXB
1 Điểm dừng
SVO
370 USD
Một chiều
11:05a-07:35a
Aeroflot
HAN-DWC
1 Điểm dừng
SVO
370 USD
Một chiều
10:30a-10:05p
Cathay Pacific
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
470 USD
Một chiều
10:30a-07:00a
Cathay Pacific
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
470 USD
Một chiều
05:55a-11:15p
Air China
HAN-DXB
1 Điểm dừng
PEK
592 USD
Một chiều
Cung cấp phản hồi của quý vị để chúng tôi cải tiến.