Ha Noi (Vietnam) Đi Bac kinh (Trung Quốc)

Ngày xuất phát: 04/09/2021 | Loại vé : Một chiều
04:40p-10:50a
Hong Kong Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
94 USD
Một chiều
04:40p-07:10p
Hong Kong Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
94 USD
Một chiều
07:55p-08:25p
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
276 USD
Một chiều
07:55p-03:30p
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
276 USD
Một chiều
07:55p-12:25p
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
276 USD
Một chiều
07:55p-04:20p
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
276 USD
Một chiều
07:55p-01:55p
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
276 USD
Một chiều
07:55p-09:10p
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
276 USD
Một chiều
07:55p-11:40p
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
276 USD
Một chiều
07:55p-11:40a
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
276 USD
Một chiều
07:55p-05:30p
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
484 USD
Một chiều
06:00a-08:25p
Vietnam Airlines
HAN-PEK
2 Điểm dừng
SGN HKG
603 USD
Một chiều
06:00p-06:35p
EVA Air
HAN-PEK
1 Điểm dừng
TPE
742 USD
Một chiều
05:15p-06:35p
Vietnam Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
TPE
837 USD
Một chiều
12:05p-11:45p
EVA Air
HAN-PEK
2 Điểm dừng
TPE HKG
812 USD
Một chiều
06:00p-01:55p
EVA Air
HAN-PEK
2 Điểm dừng
TPE HKG
884 USD
Một chiều
12:05p-11:40p
EVA Air
HAN-PEK
2 Điểm dừng
TPE HKG
884 USD
Một chiều
09:50a-09:15p
Vietnam Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
PVG
985 USD
Một chiều
09:50a-10:10p
Vietnam Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
PVG
985 USD
Một chiều
09:50a-09:50p
Vietnam Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
PVG
985 USD
Một chiều
05:50p-07:00p
China Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
TPE
1,194 USD
Một chiều
09:50a-11:00p
Vietnam Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
PVG
1,353 USD
Một chiều
12:25p-12:15a
Vietnam Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
1,547 USD
Một chiều
12:25p-09:20p
Vietnam Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
1,547 USD
Một chiều
12:25p-10:55p
Vietnam Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
1,547 USD
Một chiều
08:40a-11:40p
Vietnam Airlines
HAN-PEK
2 Điểm dừng
BKK HKG
1,567 USD
Một chiều
12:05p-12:15a
EVA Air
HAN-PEK
2 Điểm dừng
TPE HGH
1,699 USD
Một chiều
06:30p-11:40a
Singapore Airlines
HAN-PEK
2 Điểm dừng
SIN HKG
3,040 USD
Một chiều
Cung cấp phản hồi của quý vị để chúng tôi cải tiến.