Ha Noi (Vietnam) Đi Bac kinh (Trung Quốc)

Ngày xuất phát: 09/12/2019 | Loại vé : Một chiều
07:10p-10:35a
Hong Kong Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
102 USD
Một chiều
11:00p-10:10a
NX
HAN-PEK
1 Điểm dừng
MFM
130 USD
Một chiều
03:30a-12:55p
Shenzhen Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
SZX
155 USD
Một chiều
03:30a-01:10p
Shenzhen Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
SZX
155 USD
Một chiều
03:30a-03:40p
Shenzhen Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
SZX
155 USD
Một chiều
03:30a-06:05p
Shenzhen Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
SZX
155 USD
Một chiều
03:30a-07:25p
Shenzhen Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
SZX
155 USD
Một chiều
11:00p-03:10p
NX
HAN-PEK
1 Điểm dừng
MFM
160 USD
Một chiều
08:15a-09:10p
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
03:45p-10:05a
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
08:15a-08:05p
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
08:15a-11:05p
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
08:15a-07:05p
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
08:15a-04:10p
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
08:15a-05:55p
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
03:45p-12:05a
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
03:45p-11:05p
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
03:45p-12:35a
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
08:15a-12:05a
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
08:15a-10:20p
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
11:45a-07:05p
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
11:45a-12:35a
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
11:45a-11:05p
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
11:45a-08:05p
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
11:45a-09:10p
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
11:45a-12:05a
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
11:45a-10:20p
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
08:15a-04:55p
China Southern Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
CAN
155 USD
Một chiều
06:20p-12:40p
EVA Air
HAN-PEK
1 Điểm dừng
TPE
213 USD
Một chiều
10:50a-06:15p
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
268 USD
Một chiều
10:50a-08:10p
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
268 USD
Một chiều
10:50a-10:10p
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
268 USD
Một chiều
10:50a-06:15p
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
268 USD
Một chiều
10:50a-08:20p
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
268 USD
Một chiều
10:50a-06:15p
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
268 USD
Một chiều
10:50a-08:10p
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
268 USD
Một chiều
10:50a-10:10p
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
268 USD
Một chiều
10:50a-06:15p
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
268 USD
Một chiều
10:50a-08:20p
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
268 USD
Một chiều
10:35a-05:20a
Thai Airways International
HAN-PEK
1 Điểm dừng
BKK
284 USD
Một chiều
08:25p-03:50p
Thai Airways International
HAN-PEK
1 Điểm dừng
BKK
284 USD
Một chiều
08:25p-05:20a
Thai Airways International
HAN-PEK
1 Điểm dừng
BKK
284 USD
Một chiều
07:45p-12:15p
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
268 USD
Một chiều
07:45p-10:45a
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
268 USD
Một chiều
07:45p-10:45a
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
268 USD
Một chiều
07:45p-10:45a
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
268 USD
Một chiều
07:45p-12:15p
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
268 USD
Một chiều
07:45p-10:45a
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
268 USD
Một chiều
10:30a-06:15p
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
438 USD
Một chiều
10:30a-08:10p
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
438 USD
Một chiều
Cung cấp phản hồi của quý vị để chúng tôi cải tiến.