Ha Noi (Vietnam) Đi Sheremetyevo (Nga - Russia)

Ngày xuất phát: 04/09/2021 | Loại vé : Một chiều
01:05a-06:45a
Vietnam Airlines
HAN-SVO
0 Điểm dừng
380 USD
Một chiều
07:55p-09:15a
Cathay Pacific
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG HEL
592 USD
Một chiều
07:55p-12:50p
Cathay Pacific
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG HEL
592 USD
Một chiều
11:30p-12:05a
Asiana Airlines
HAN-SVO
2 Điểm dừng
ICN CDG
2,942 USD
Một chiều
06:00p-02:15p
EVA Air
HAN-SVO
2 Điểm dừng
TPE CDG
3,391 USD
Một chiều
06:00p-05:45p
EVA Air
HAN-SVO
2 Điểm dừng
TPE CDG
3,391 USD
Một chiều
06:00p-12:05a
EVA Air
HAN-SVO
2 Điểm dừng
TPE CDG
3,391 USD
Một chiều
12:05p-05:45p
EVA Air
HAN-SVO
2 Điểm dừng
TPE CDG
3,391 USD
Một chiều
07:55p-04:05p
Cathay Pacific
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG AMS
4,445 USD
Một chiều
07:55p-02:15p
Cathay Pacific
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG CDG
4,445 USD
Một chiều
07:55p-05:45p
Cathay Pacific
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG CDG
4,445 USD
Một chiều
Cung cấp phản hồi của quý vị để chúng tôi cải tiến.