Ha Noi (Vietnam) Đi Doha (Qatar)

Ngày xuất phát: 04/09/2021 | Loại vé : Một chiều
09:45p-11:55p
Turkish Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
IST
399 USD
Một chiều
02:15a-05:40a
Qatar Airways
HAN-DOH
0 Điểm dừng
490 USD
Một chiều
01:45a-11:15p
Philippine Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
MNL
570 USD
Một chiều
10:20a-05:55a
Vietnam Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
ICN
1,834 USD
Một chiều
08:40a-02:25a
Vietnam Airlines
HAN-DOH
2 Điểm dừng
BKK MCT
2,091 USD
Một chiều
Cung cấp phản hồi của quý vị để chúng tôi cải tiến.