Ha Noi (Vietnam) Đi Doha (Qatar)

Ngày xuất phát: 09/12/2019 | Loại vé : Một chiều
03:40p-02:40a
Vietnam Airlines
HAN-DOH
2 Điểm dừng
BKK MCT
131 USD
Một chiều
09:05a-08:30p
Vietnam Airlines
HAN-DOH
2 Điểm dừng
BKK MCT
131 USD
Một chiều
09:05a-09:35p
Vietnam Airlines
HAN-DOH
2 Điểm dừng
BKK CMB
266 USD
Một chiều
07:55a-09:35p
Vietnam Airlines
HAN-DOH
2 Điểm dừng
SIN CMB
354 USD
Một chiều
10:35a-08:30p
Thai Airways International
HAN-DOH
2 Điểm dừng
BKK MCT
274 USD
Một chiều
01:00p-05:30a
Oman Air
HAN-DOH
2 Điểm dừng
KUL MCT
295 USD
Một chiều
01:00p-06:45a
Oman Air
HAN-DOH
2 Điểm dừng
KUL MCT
295 USD
Một chiều
01:00p-02:40a
Oman Air
HAN-DOH
2 Điểm dừng
KUL MCT
295 USD
Một chiều
01:00p-09:25a
Oman Air
HAN-DOH
2 Điểm dừng
KUL MCT
295 USD
Một chiều
01:00p-05:35a
Malaysia Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
KUL
450 USD
Một chiều
01:00p-11:05p
Malaysia Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
KUL
450 USD
Một chiều
08:25p-12:10p
Thai Airways International
HAN-DOH
2 Điểm dừng
BKK KWI
594 USD
Một chiều
08:55a-01:25p
Qatar Airways
HAN-DOH
0 Điểm dừng
470 USD
Một chiều
06:20p-10:35p
Qatar Airways
HAN-DOH
0 Điểm dừng
470 USD
Một chiều
02:20a-06:30p
Philippine Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
MNL
944 USD
Một chiều
11:00a-11:05p
Vietnam Airlines
HAN-DOH
2 Điểm dừng
SGN KUL
985 USD
Một chiều
03:25p-05:35a
Vietnam Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
KUL
1,060 USD
Một chiều
12:35p-05:15a
Asiana Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
ICN
1,595 USD
Một chiều
02:30p-05:15a
Asiana Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
ICN
1,595 USD
Một chiều
02:30p-05:35a
Vietnam Airlines
HAN-DOH
2 Điểm dừng
SGN KUL
1,725 USD
Một chiều
12:20p-05:15a
Korean Air
HAN-DOH
1 Điểm dừng
ICN
1,890 USD
Một chiều
03:00p-05:15a
Korean Air
HAN-DOH
1 Điểm dừng
ICN
1,890 USD
Một chiều
10:35a-05:15a
Korean Air
HAN-DOH
1 Điểm dừng
ICN
1,890 USD
Một chiều
10:30a-11:40p
Vietnam Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
HKG
2,220 USD
Một chiều
10:30a-05:40a
Vietnam Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
HKG
2,220 USD
Một chiều
10:30a-11:40p
Cathay Pacific
HAN-DOH
1 Điểm dừng
HKG
2,620 USD
Một chiều
10:50a-11:40p
Cathay Pacific
HAN-DOH
1 Điểm dừng
HKG
2,620 USD
Một chiều
10:50a-11:40p
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
HKG
2,620 USD
Một chiều
10:30a-05:40a
Cathay Pacific
HAN-DOH
1 Điểm dừng
HKG
2,620 USD
Một chiều
07:45p-05:40a
Cathay Pacific
HAN-DOH
1 Điểm dừng
HKG
2,620 USD
Một chiều
10:50a-05:40a
Cathay Pacific
HAN-DOH
1 Điểm dừng
HKG
2,620 USD
Một chiều
07:45p-05:40a
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
HKG
2,620 USD
Một chiều
10:50a-05:40a
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
HKG
2,620 USD
Một chiều
10:35a-05:15a
Vietnam Airlines
HAN-DOH
1 Điểm dừng
ICN
3,152 USD
Một chiều
Cung cấp phản hồi của quý vị để chúng tôi cải tiến.