Ha Noi (Vietnam) Đi Dubai (Dubai)

Ngày xuất phát: 06/12/2021 | Loại vé : Một chiều
01:00p-01:50a
Malaysia Airlines
HAN-XNB
2 Điểm dừng
KUL AUH
287 USD
Một chiều
01:00p-02:50a
Malaysia Airlines
HAN-XNB
2 Điểm dừng
KUL AUH
287 USD
Một chiều
06:25p-06:45p
Singapore Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
SIN
410 USD
Một chiều
01:00p-03:10a
Malaysia Airlines
HAN-DXB
2 Điểm dừng
KUL DOH
369 USD
Một chiều
07:45p-06:55a
Cathay Pacific
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
334 USD
Một chiều
07:45p-10:05p
Cathay Pacific
HAN-DXB
1 Điểm dừng
HKG
334 USD
Một chiều
01:00p-03:10a
Vietnam Airlines
HAN-DXB
2 Điểm dừng
SGN DOH
399 USD
Một chiều
01:00p-04:45a
Malaysia Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
KUL
466 USD
Một chiều
03:00p-03:10a
Vietnam Airlines
HAN-DXB
2 Điểm dừng
SGN DOH
521 USD
Một chiều
01:45a-06:05p
Philippine Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
MNL
670 USD
Một chiều
01:00p-10:30p
Malaysia Airlines
HAN-DXB
1 Điểm dừng
KUL
747 USD
Một chiều
03:00p-05:05a
Korean Air
HAN-DXB
1 Điểm dừng
ICN
990 USD
Một chiều
06:25p-04:10p
Singapore Airlines
HAN-DXB
2 Điểm dừng
SIN CMB
1,133 USD
Một chiều
01:00p-03:10a
Malaysia Airlines
HAN-DXB
2 Điểm dừng
KUL DOH
1,379 USD
Một chiều
03:00p-08:50a
Korean Air
HAN-XNB
2 Điểm dừng
ICN AUH
1,910 USD
Một chiều
12:35p-02:50a
Singapore Airlines
HAN-XNB
2 Điểm dừng
SIN AUH
2,004 USD
Một chiều
12:35p-04:10a
Singapore Airlines
HAN-XNB
2 Điểm dừng
SIN AUH
2,004 USD
Một chiều
12:35p-01:50a
Singapore Airlines
HAN-XNB
2 Điểm dừng
SIN AUH
2,004 USD
Một chiều
Cung cấp phản hồi của quý vị để chúng tôi cải tiến.