Ha Noi (Vietnam) Đi Bac kinh (Trung Quốc)

Ngày xuất phát: 06/12/2021 | Loại vé : Một chiều
07:45p-10:50a
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
276 USD
Một chiều
07:45p-12:30p
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
276 USD
Một chiều
07:45p-03:30p
Cathay Pacific
HAN-PEK
1 Điểm dừng
HKG
276 USD
Một chiều
06:20p-12:40p
EVA Air
HAN-PEK
1 Điểm dừng
TPE
742 USD
Một chiều
12:35p-12:40p
EVA Air
HAN-PEK
1 Điểm dừng
TPE
742 USD
Một chiều
01:00p-12:30p
Malaysia Airlines
HAN-PEK
2 Điểm dừng
KUL HKG
946 USD
Một chiều
11:35a-09:20a
China Airlines
HAN-PEK
2 Điểm dừng
TPE PVG
937 USD
Một chiều
01:45a-07:35p
Philippine Airlines
HAN-PEK
2 Điểm dừng
MNL TPE
896 USD
Một chiều
01:00p-12:30p
Malaysia Airlines
HAN-PEK
2 Điểm dừng
KUL HKG
946 USD
Một chiều
06:40p-06:55p
China Airlines
HAN-PEK
1 Điểm dừng
TPE
1,196 USD
Một chiều
06:20p-12:30p
EVA Air
HAN-PEK
2 Điểm dừng
TPE HKG
1,367 USD
Một chiều
06:20p-12:30p
EVA Air
HAN-PEK
2 Điểm dừng
TPE HKG
1,367 USD
Một chiều
01:45a-03:40p
Philippine Airlines
HAN-PEK
2 Điểm dừng
MNL HKG
1,680 USD
Một chiều
01:45a-06:00p
Philippine Airlines
HAN-PEK
2 Điểm dừng
MNL HKG
1,680 USD
Một chiều
06:20p-01:50p
EVA Air
HAN-PEK
2 Điểm dừng
TPE HKG
1,944 USD
Một chiều
07:00a-10:45p
Vietnam Airlines
HAN-PEK
2 Điểm dừng
SGN CAN
2,044 USD
Một chiều
06:00a-10:45p
Vietnam Airlines
HAN-PEK
2 Điểm dừng
SGN CAN
2,044 USD
Một chiều
07:00a-10:45p
Vietnam Airlines
HAN-PEK
2 Điểm dừng
SGN CAN
2,044 USD
Một chiều
06:25p-10:50a
Singapore Airlines
HAN-PEK
2 Điểm dừng
SIN HKG
3,054 USD
Một chiều
Cung cấp phản hồi của quý vị để chúng tôi cải tiến.