Ha Noi (Vietnam) Đi Sheremetyevo (Nga - Russia)

Ngày xuất phát: 10/11/2019 | Loại vé : Một chiều
05:55a-05:00p
Air China
HAN-SVO
1 Điểm dừng
PEK
260 USD
Một chiều
04:10p-07:30p
China Southern Airlines
HAN-SVO
1 Điểm dừng
SZX
300 USD
Một chiều
11:05a-05:25p
Aeroflot
HAN-SVO
0 Điểm dừng
300 USD
Một chiều
03:40p-03:05p
Finnair
HAN-SVO
2 Điểm dừng
BKK HEL
416 USD
Một chiều
03:40p-01:05p
Finnair
HAN-SVO
2 Điểm dừng
BKK HEL
416 USD
Một chiều
03:40p-10:10a
Finnair
HAN-SVO
2 Điểm dừng
BKK HEL
416 USD
Một chiều
03:40p-01:50p
Finnair
HAN-SVO
2 Điểm dừng
BKK HEL
416 USD
Một chiều
03:40p-08:20p
Finnair
HAN-SVO
2 Điểm dừng
BKK HEL
416 USD
Một chiều
03:40p-08:20p
Finnair
HAN-SVO
2 Điểm dừng
BKK HEL
481 USD
Một chiều
07:45p-10:10a
Dragonair, Hong Kong Dragon Airlines
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG HEL
592 USD
Một chiều
11:50p-11:30p
Air France
HAN-SVO
1 Điểm dừng
CDG
786 USD
Một chiều
11:50p-07:25p
Air France
HAN-SVO
1 Điểm dừng
CDG
786 USD
Một chiều
11:50p-09:50p
Air France
HAN-SVO
1 Điểm dừng
CDG
786 USD
Một chiều
11:50p-05:40p
Air France
HAN-SVO
1 Điểm dừng
CDG
786 USD
Một chiều
11:50p-03:20p
Air France
HAN-SVO
1 Điểm dừng
CDG
786 USD
Một chiều
11:50p-06:55p
Air France
HAN-SVO
1 Điểm dừng
CDG
786 USD
Một chiều
11:50p-05:05a
Air France
HAN-SVO
1 Điểm dừng
CDG
786 USD
Một chiều
11:50p-12:40a
Air France
HAN-SVO
1 Điểm dừng
CDG
786 USD
Một chiều
12:35p-02:50p
LOT Polish Airlines
HAN-SVO
2 Điểm dừng
SIN WAW
801 USD
Một chiều
06:25p-02:50p
SilkAir
HAN-SVO
2 Điểm dừng
SIN WAW
801 USD
Một chiều
03:45p-03:20p
China Southern Airlines
HAN-SVO
2 Điểm dừng
CAN CDG
786 USD
Một chiều
10:35a-04:50p
Korean Air
HAN-SVO
1 Điểm dừng
ICN
900 USD
Một chiều
11:50p-05:20a
Alitalia
HAN-SVO
2 Điểm dừng
FRA FCO
625 USD
Một chiều
11:50p-11:15p
Alitalia
HAN-SVO
2 Điểm dừng
FRA FCO
625 USD
Một chiều
11:50p-05:20a
Alitalia
HAN-SVO
2 Điểm dừng
FRA FCO
625 USD
Một chiều
12:35p-01:55p
LOT Polish Airlines
HAN-SVO
2 Điểm dừng
SIN WAW
801 USD
Một chiều
06:25p-01:55p
SilkAir
HAN-SVO
2 Điểm dừng
SIN WAW
801 USD
Một chiều
12:35p-05:20p
LOT Polish Airlines
HAN-SVO
2 Điểm dừng
SIN WAW
801 USD
Một chiều
07:45p-03:05p
Finnair
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG HEL
1,053 USD
Một chiều
07:45p-01:05p
Finnair
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG HEL
1,053 USD
Một chiều
07:45p-11:55p
Finnair
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG HEL
1,053 USD
Một chiều
07:45p-11:55p
Finnair
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG HEL
1,053 USD
Một chiều
07:45p-10:10a
Finnair
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG HEL
1,053 USD
Một chiều
07:45p-08:20p
Finnair
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG HEL
1,053 USD
Một chiều
07:45p-01:50p
Finnair
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG HEL
1,053 USD
Một chiều
07:45p-08:20p
Finnair
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG HEL
1,053 USD
Một chiều
11:35p-05:10p
Korean Air
HAN-SVO
1 Điểm dừng
ICN
1,500 USD
Một chiều
03:00p-04:50p
Korean Air
HAN-SVO
1 Điểm dừng
ICN
1,500 USD
Một chiều
11:00p-04:50p
Korean Air
HAN-SVO
1 Điểm dừng
ICN
1,500 USD
Một chiều
11:35p-04:50p
Korean Air
HAN-SVO
1 Điểm dừng
ICN
1,500 USD
Một chiều
12:20p-04:50p
Korean Air
HAN-SVO
1 Điểm dừng
ICN
1,500 USD
Một chiều
11:55p-04:50p
Czech Airlines
HAN-SVO
2 Điểm dừng
FRA PRG
1,673 USD
Một chiều
11:55p-04:00a
Czech Airlines
HAN-SVO
2 Điểm dừng
FRA PRG
1,673 USD
Một chiều
11:55p-04:00a
Czech Airlines
HAN-SVO
2 Điểm dừng
FRA PRG
1,673 USD
Một chiều
11:00p-05:10p
Korean Air
HAN-SVO
1 Điểm dừng
ICN
1,800 USD
Một chiều
07:45p-03:35p
Cathay Pacific
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG MXP
4,271 USD
Một chiều
07:45p-03:10p
Cathay Pacific
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG MUC
4,271 USD
Một chiều
07:45p-03:35p
Cathay Pacific
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG MXP
4,271 USD
Một chiều
07:45p-04:35p
Cathay Pacific
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG FRA
4,271 USD
Một chiều
07:45p-04:35p
Cathay Pacific
HAN-SVO
2 Điểm dừng
HKG FRA
4,271 USD
Một chiều
Cung cấp phản hồi của quý vị để chúng tôi cải tiến.